Styret i Flatåsen Musikkorps 2021

styret@flatasenmusikkorps.no

Leder

Ingrid Søraunet

leder@flatasenmusikkorps.no

Sekretær

Ole Martin Ringdal Oldervik


Musikkomiteen

Torfinn Danielsen
98455243

Arrangementkomite

Agnes Frøseth


Økonomi

Simon Loevenich