Videopptak/lydopptak fra Høstspill 2011 (Flatåsen Musikkorps)

Videopptak:

·        Bassoon  in the Ballroom (Solist: Ernst Meese)

·        Do nothin till You hear from Me (Solist: Inger Lande)

·        Pixar Movie Magic

Lydopptak:

·        Bassoon in the Ballroom

·        Do nothin till You hear from Me (Solist: Inger Lande)

·        Pixar Movie Magic

·