Styret i Flatåsen Musikkorps 2018

Leder

Agnes Frøseth
48600570
leder@flatasenmusikkorps.no

Sekretær

Ole Martin Ringdal Oldervik


Musikkomiteen

Torfinn Danielsen
98455243

Arrangementkomite

Bitte Sannerud
94863353

Økonomi

Torodd Berstad
92014121
kasserer@flatasenmusikkorps.no